Yeşil hastaneler geliyor!

Sağlık Bakanlığı'nın 200 yatak ve üzerikapasitedeki tüm hastanelerde uluslararası yeşil bina sertifika sistemi olan LEED'i zorunlu hale getirmesiyle, yeşil binaların kapsamı genişliyor.

Yeşil hastaneler geliyor!
Yeşil hastaneler geliyor!
GİRİŞ 01.02.2013 16:05 GÜNCELLEME 01.02.2013 16:05

Çevre dostu yeşil binaların sadece ofis,AVM ve konut alanında kalmaması gerektiğinin altını çizen ALTENSİS firması kurucularından Yeşil Bina uzmanı BERKAY SOMALI; 2012yılının son çeyreğinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Genelgesiyle bu sürecin,yeşil hastanelerin yaygınlaşması ve önemlerinin iyice anlaşılmasına paralelolarak hızlanacağını belirtti. Birkaç sene içerisinde, Altensis'in danışmanlığıkapsamında halihazırda devam etmekte olan yeşil hastane projelerinintamamlanmasıyla Türkiye'nin toplamda 5000 yatağın üzerinde kapasiteye sahip yeşilhastaneleri olacak." diyerek bu alandaki faaliyetlerini özetledi.

SOMALI; "Türkiye'de gayrimenkulsektöründeki yeşil bina inisiyatifi ile bir miktar farkındalık ve bilinçseviyesi artmaya başlamıştır. Ülkemizde bugün için genellikle ticari bina vemarkalı konut projelerinde yeşil bina uygulamaları görülmekte olup kamusalalanda henüz yeterince yaygınlık kazanmamıştır. Küresel iklim değişikliğiaçısından değerlendirildiğinde ise diğer bina tiplerine göre hastanelerinenerji ve kaynak harcamaları ile atık seviyelerinin yüksek değerlerdeseyrettiği görülmektedir."dedi.

Hastane binalarının aynı büyüklüktekibir ofis binasıyla kıyasladığımızda 2 kat, bir konut binasıylakıyasladığımızdaysa 3 kat daha fazla enerji ve kaynak harcadığı görülmektedir.Bu sebeple ofis plazalarının, AVM'lerin ve konutların yanısıra  toplumsal yaşamımızda çok önemli bir yer tutanhastanelerimizin de yeşil binalara dönüşmesi kritik önem taşımaktadır.

SOMALI; "Evrensel sağlık, konfor veperformans standartlarını yakalama gayreti içinde olan devlet hastanelerinin deyeşil binalar olarak inşaa edilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı çıkardığıgenelge ile somut bir adım atmıştır. 2011 yılı TUİK verilerine göre SağlıkBakanlığı'na bağlı 121 bin yatak kapasiteli 840 Devlet Hastanesi bulunuyor. Buyüzden halk ve çevre sağlığı için atılan bu adımlar son derece önemlidir." dedi.

Diğer yandan, "Mevcut ve yeni yapılacaksağlık tesislerinde uyulması gereken asgari teknik standartlar" konulugenelgeye istinaden gerçekleştirilecek yeşil hastane projelerine çeşitliuluslararası fonlar ya da kuruluşlar kaynak sağlamakta kolaylık tanıyıp öncelikverebilecekler.

Yeşil Bina Uzmanı SOMALI; "Altensisolarak yukarıda bahsi geçen genelge ile aktif hale gelen Türkiye'nin ilk yeşilhastane projelerini hayata geçirmek için bilgi birikimimizi ve enerjimizinönemli bir kısmını bu alana yönlendirdik" diyerek LEED sertifikalı yeşilhastanelerin ön plana çıkan bazı özelliklerini aktardı:

Çevresağlığı ve yeşil hastane konusunda kurumsal kültür değişimine liderlik yapmakZararlıkimyasalları daha güvenli ve sağlıklı alternatifleri ile değiştirmekHalksağlığı için hastane atıklarının toksikliğini ve miktarını azaltmak, çevredostu atık yönetimi uygulamalarını tesis etmekEnerjiverimli hastane binaları inşaa ederek fosil yakıt kullanımını azaltmak, seragazı emisyonlarını azaltarak küresel iklim değişikliği ile mücadeleye katkıdabulunmak ve alternatif enerji kaynaklarından ekonomik ölçüde faydalanarak dahatemiz bir çevreye katkıda bulunmak. Aynı zamanda, binanın enerji maliyetlerinidüşürerek işletme giderlerini minimize ederek sağlık sektörü üzerindekikar/zarar baskısını azaltmakSutüketimini verimli su armatürleri ve yağmur suyu geri kazanımı gibistratejileri uygulayarak azaltmak ve kısıtlı olan tatlı su kaynaklarıüzerindeki baskıyı azaltmakHemhastalar hem de sağlık personeli için ulaştırma stratejileri geliştirerekhastanenin karbon ayakizini küçültmek ve hava kirliliğine katkısını azaltmakSürdürülebilirkaynaklardan veya tedarik zincirinden sağlanmış malzemeleri ve ürünlerikullanmakEnerjiverimli medikal ekipman ve cihazları kullanmakHastaneiçindeki iç hava kalitesini en yüksek düzeyde sağlayarak daha temiz, hijyenik,güvenli ,konforlu alanlar yaratarak hastaların iyileşme sürelerini kısaltmak.

KAYNAK: EMLAKOFİS