Binlerce kişi merakla bekliyordu!Fiyatı belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri yurt içindeki kalorifersiz konutlarda metrekare başına 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda ise 4 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Binlerce kişi merakla bekliyordu!Fiyatı belli oldu
Binlerce kişi merakla bekliyordu!Fiyatı belli oldu
GİRİŞ 27.12.2018 17:36 GÜNCELLEME 27.12.2018 17:38

Kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği,  Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

 

Buna göre, Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının  2019 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.Buna göre, yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare  için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2 lira 36 kuruş, kalorifersiz  konutlarda 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda 4 lira 85 kuruş kira bedeli  alınacak.

Kira bedeline yapılacak ilavelere de yer verilen tebliğde, her bir  metrekare için aylık kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve  kuruluşlarca karşılandığı konutlara 57 kuruş ilave kira bedeli uygulanacak.Ayrıca elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurum ve kuruluşlarca  yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas  olacak.
 
Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle  elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden  karşılandığı konutlardan ise kira bedeline ek olarak, aylık her bir metrekare  için; elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1 lira 8 kuruş, su  sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 93 kuruş, her ikisinin de  ayrılamaması durumunda ise 2 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
 
Öte yandan konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu,  artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması durumunda  ise kira bedeline 50 kuruş ilave edilecek. Tebliğle, yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen  konutlarda da düzenlemeye gidildi.
 
Buna göre, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları  Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli  konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan  ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir  metrekare için 1 lira 94 kuruş yakıt bedeli tahsil edilecek.
 
Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda ise  1 lira 94 kuruş yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün  tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan alınacak.Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli  gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli de tahsil edebilecek.

 

 

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda da ortak  kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri  giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde,  bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare  başına 22 kuruş tahsil edilecek.  Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.