2B arazilerinin satışı başladı

Antalya Defterdarı Hidayet Mat, ''Maliye Bakanlığı'nın 7 Şubat tarihli izin ve talimatları gereğince 2B arazisi satışları başladı'' dedi.

2B arazilerinin satışı başladı
2B arazilerinin satışı başladı
GİRİŞ 08.02.2013 13:28 GÜNCELLEME 08.02.2013 13:28

Hidayet Mat, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da 7 Şubat itibariyle 2B arazileri ile ilgili 94 binden fazla kullanıcı bulunduğunu, tüm başvurular değerlendirildiğinde 2B arazilerinde başvuru oranının yüzde 90'ı geçtiğini bildirdi. Mat, ''Maliye Bakanlığı'nın 7 Şubat tarihli izin ve talimatları gereğince 2B arazisi satışları başladı'' dedi.

2B arazilerinde hak sahibi kullanıcıların satın alma başvurusunda bulunabilmeleri için son tarihin 26 Şubat 2013 olduğunu açıklayan Hidayet Mat, 2B arazisi kullanıcı vatandaşların, sunulan bu fırsatlardan yararlanmaları için belirtilen sürede başvurularını yapmaları gerektiğini ifade etti.

2B arazilerinin satış ve iadesiyle ilgili 6292 sayılı Kanun'un 26 Nisan 2012'de yürürlüğe girdiğini ve bu tarihten itibaren başvuruların alınmaya başlandığını hatırlattı. Dar gelirli ve alım gücü olmayan 2B hak sahibi vatandaşların kolayca başvurularını yapmaları ve arazilerini satın alabilmeleri için 4 Şubat'ta yürürlüğe giren 6412 sayılı Kanun ile bazı düzenlemeler getirildiğine değinen Mat, artık 2B arazisi satın alma başvurularında başvuru bedeli aranmayacağını açıkladı.

Mat, daha önce başvuru sahiplerinden tahsil edilen bedellerin de, peşin satışlarda satış bedelinden, taksitli satışlarda peşinat bedelinden veya kalan taksitlerden mahsup edileceğine değindi. Daha önce tahsil edilen başvuru bedellerinin taşınmazın satış bedelinden fazla olması durumuna da açıklık getiren Hidayet Mat, bu durumda da ferağ (mülkiyet hakkının devri) işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 30 gün içinde ilgilinin başvurusu üzerine iade edileceğini kaydetti.

Getirilen düzenlemeyle hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların bedelinin, taşınmazın 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 50'si, fazlası için rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden hesaplanacağını belirten Hidayet Mat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde 20 oranında daha indirim uygulanması sonucunda taşınmazın 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 40'ı, fazlası için rayiç bedelin yüzde 56'sı üzerinden hesaplanacak. Böylelikle taşınmazın 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 60'ı, fazlası için rayiç bedelin yüzde 44'ü oranında indirim yapılmış olacak. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde, yüzde 50 satış bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanacak. Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi halinde yüzde 50 satış bedelinin hesaplanması, taşınmazın sadece 400 metrekaresi için ve hak sahipleri hisseleri oranlanarak uygulanacak. Bunun yanında, hak sahiplerinden varsa başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden öncelikle düşülecektir. Ecrimisil tahsil edildiğinin sonradan anlaşılması halinde ise ecrimisil bedeli kalan taksitlerden mahsup edilecektir.''

2B satış bedellerine ilişkin tebligatlar gönderiliyor

Defterdar Mat, hak sahipliği tespit edilenlerin adreslerine Defterdarlık, Mal Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, taşınmazın satış bedeli, ödeme koşulları ve yükümlülükleri belirten tebligatların da yapılacağını kaydetti.

Satış bedelinin peşin veya taksitle ödenebileceğini belirten Mat, taksitli satışlarda satış bedelinin yüzde 10'unun yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödeneceğini bildirdi. Kalan tutarın ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 taksitle, dışında en fazla 4 yılda 8 taksitle faizsiz olarak ödeneceğini ifade eden Hidayet Mat, açıklamasında, ''Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecek ve 2B taşınmazları taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir. Peşin satışlarda ise satış bedelinin tamamı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecektir'' dedi.

Mat, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

''Taksitli satışlarda, tahsil edilen bedeller düşüldükten sonra kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve süresi son taksit tarihini 6 ay geçecek şekilde banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilecektir. Bu kanun hükümlerinin uygulanmasında yapılacak satış, tescil, devir ve ipotek işlemleri ile bunlara bağlı ve tamamlayıcı nitelikteki işlemler veraset ve intikal vergisinden, 492 sayılı Kanun ile Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınan harçlardan, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden ve genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince alınan ücretlerden muaftır. Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı süresi içinde ödemeyenler ile hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda ise yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşecektir.''

Hidayet Mat, 2B arazileri ile ilgili bilginin @antalyada2b twitter adresi, antalyadefterdarligi@yahoo.com internet adresi ve 02422386502 numaralı telefon danışma hattından alınabileceğini açıkladı.