Yapı denetim kuruluşları elektronik ortamda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yapı sahipleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalayacak yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Yapı denetim kuruluşları elektronik ortamda
Yapı denetim kuruluşları elektronik ortamda
GİRİŞ 29.12.2018 13:03 GÜNCELLEME 29.12.2018 13:03

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Değişikliğe göre özel binaların yapımını denetleyecek yapı denetim kuruluşlarının Bakanlıkça elektronik ortamda belirlenmesi, düzenlemelerin 1 Ocak 2019 tarihinde itibaren yürürlüğe girmesi hükme bağlandı.

Bu kanun değişikliğinin uygulanmasına yönelik detayların, usul ve esaslarının açıklandığı yönetmelik değişikliği ve ilgili tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, getirilen en büyük yenilik, sektörde yer alan bütün aktörlerin sistemin en çok sorunu olarak üzerinde konsensüs sağladığı yapı denetim kuruluşu ile yapı müteahhitleri arasında mevzuata aykırı şekilde kurulan ticari bağ nedeniyle ortaya çıkan denetim zafiyetini ortadan kaldırmaya yönelik olarak, hangi yapıda hangi yapı denetim kuruluşunun görevlendirileceğinin Bakanlıkça elektronik ortamda belirlenmesi oldu.

Konuya ilişkin hazırlanan tebliğ uyarınca, yapı denetim kuruluşları, her ilde Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen üç yapı grubu için ayrı ayrı sıralanacak ve ilk sıralama noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenecek.

Kuruluşlara görevlendirildikleri işlerin yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedeli nispetinde puan verilecek, daha sonraki sıralamalar puanı az olandan çok olana doğru yapılacak ve gelen işlerde sırasıyla yapı denetim kuruluşları, puanı az olandan çok olan kuruluşa doğru Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirilecek.

Bu kapsamda 1 Ocak 2019'dan önce yapılan yapı denetim hizmet sözleşmelerinin geçerliliği devam edecek, herhangi bir şekilde sözleşmesi sona ermemiş olan yapılara elektronik ortamda görevlendirme yapılmayacak.

1 Ocak'tan sonra Bakanlık'tan yapı denetim izin belgesi alarak ilk kez sıralamaya dahil olacak yapı denetim kuruluşları da merkezinin bulunduğu il için yapılan sıralamada, o il merkezli kuruluş veya kuruluşlar bulunması halinde belge aldıktan 90 gün sonra sıralamaya alınabilecek.

Proje müellifi tarafından elektronik ortama girilen yapıya ilişkin bilgiler, ilgili idare tarafından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltmeler yapılarak onaylanacak.

 Faal bir yapı denetim kuruluşu bulunmayan illerde ise valilik binası esas alınarak en yakın ilde sıralamada yer alan ve üç gruptaki toplam puanı en az olan kuruluş, kendi puanıyla o il için yapılan sıralamaya girebilecek.

 Sıralamada eşit puan olması durumunda ise belge numarası küçük olan kuruluş üstte yer alacak.

 ARA TEKNİK ELEMANA YAPI DENETİMDE İSTİHDAM İMKANI

 Öte yandan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Değişiklik ile "ara teknik eleman" diye tabir edilen, teknik öğretmen ve teknikerlere belirli sınırlamalar içerisinde "şantiye şefi" ile "yarcı kontrol elemanı" olarak, yapı denetim sisteminde istihdam imkanı sağlandı.

 Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yapılan bütün bu düzenlemeler ile yapı denetim sistemine yeni bir soluk getirilerek, yerinde ve etkin bir yapı denetimin sağlanması konusunda büyük bir adım atılacak, böylece vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı yapılarda ikamet etmesi sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.