Bugün son gün! 4 bin lira para cezası var

Mesleki Yeterlilik Belgesi almayan emlakçılar ve inşaat işçileri bugünden itibaren faaliyetlerine devam edemeyecek.

Bugün son gün! 4 bin lira para cezası var
Bugün son gün! 4 bin lira para cezası var
GİRİŞ 05.12.2019 14:16 GÜNCELLEME 14.12.2019 17:08

Aralarında inşaat demircisi, kalıpçısı, duvarcısı ile kaynakçısının da olduğu "Tehlikeli" ve "Çok tehlikeli" sınıfta bulunan 117 meslekte mesleki yeterlilik belgesi almayanlar artık kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde çalıştırılmayacak.

 

 

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği" ile "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği"nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 

Artık kamu ihalelerinde yüklenici firmalar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile zorunlu hale getirilen 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki 117 meslekte belgesi olmayan personel çalıştıramayacak. Böylece aralarında demirci, kalıpçı, duvarcı ve kaynakçının da olduğu 117 meslekte, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanlar kamunun ihale ettiği işlerde çalışamayacak.

 

 

Bugün son gün

İnşaat işçilerinin ve oda kaydı, Vergi Levhası kaydı Halk Eğitim Merkezlerinden emlakçılık alanı ile ilgili alınan kurs sertifikasını ibraz edemeyen tüm emlakçıların bugün itibariyle "Mesleki Yeterlilik Belgesi" almaları gerekiyor.

5 yılda bir yenilenecek

Emlakçılık yetki belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yetki belgesi geçerilik süresinin 5 yılda bir yenilenmesi gerekiyor.

Nasıl ve nereye başvurulacak?

Emlak sektöründe mesleki yeterlilik belgesi hizmeti TOBB MEYBEM tarafından 81 il ve 160 ilçede Oda ve Borsalar aracılığıyla veriliyor.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi için aranan şartlar nelerdir?

1- On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2- En az lise mezunu olması,
3- Mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması,
4- İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
5- Konkordato ilan etmemiş olması,
6- Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması.

Belgesiz çalışana 4 bin lira ceza

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almadan istihdam sağlayan ve faaliyetlerine devam eden işletmelere 4 bin lira para cezası verilecek.