TOKİ’den işçi ücretlerine ilişkin açıklama: Herhangi bir ihmal yok

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’den bir şantiyede işçilere ücretlerinin ödenmediğine dair çıkan haberler üzerine açıklama yayınladı.

TOKİ’den işçi ücretlerine ilişkin açıklama: Herhangi bir ihmal yok
TOKİ’den işçi ücretlerine ilişkin açıklama: Herhangi bir ihmal yok
GİRİŞ 09.06.2021 15:24 GÜNCELLEME 09.06.2021 15:24

TOKİ, bir şantiyede işçilere ücretlerinin ödenmediğine dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki, İdaremizin habere konu edilen olayla ilgili yasal bir sorumluluğu ve ihmali söz konusu değildir. İdaremizce ihalesi yapılmış yapım işlerinde Yüklenici firmalar ile İdaremiz arasında imzalamış sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 34.maddesinde Yüklenicinin çalıştırdığı personelin hakları ve çalışma şartları düzenlenmiştir" açıklamalarına yer verildi.

İşçilerin hak ve alacaklarını alınıp alınmadığının yapı denetim görevlileri vasıtasıyla takip edildiği belirtilirken, "İşçilerin arasından seçilen işçi temsilcileri de ilan tutanaklarına ve işçilerin alacaklarını aldığını gösteren belgelere imza atmaktadır. İdaremizce düzenlenen tüm hak edişlerde işçi temsilcisi seçimi, ilan tutanağı, ilan kaldırma tutanağı ve alacak ödemelerine ilişkin ibraname vb. belgelerin eksiksiz olarak dosyasına konulduğu görülmeden hak ediş ödemeleri tahakkuka bağlanmamaktadır. Bunun yanında yüklenici hak edişleri tahakkuka bağlandıktan sonra herhangi bir işçinin ücretini alamadığı yönünde İdaremize başvuruda bulunması durumunda da, İş kanunu 36. maddesinde yer alan “Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.” Hükmü uyarınca gerekli belgeleri İdaremize sunması halinde işçinin son 3 aylık alacağı İdaremizce işçiye ödenerek bu tutar Yüklenici firmaya rücu edilmektedir" denildi.

İşçi talepleri hakkında idare kayıtlarında söz konusu işçilere ilişkin herhangi bir kayda ve bordrolara rastlanılmadığı kaydedilirken, "İdaremizden de bu yönde bir talepte bulunmadıkları anlaşılmıştır. Yine işlerin yapıldığı dönemde hazırlanan hak edişler ilan yoluyla şantiyelerde duyurulmakta ve bu durum hak edişlerde belgelendirilmektedir. Hak ediş belgelerinde de basına konu işçilerin işçi alacakları olduğuna dair bir talepte bulunmadığı görülmüştür. Netice itibariyle provokatif tavırlar sergileyen ve idaremize başvurmak suretiyle yüklenici ya da alt yüklenici işçisi olduklarını belgelendirmeyen bu kişilere ilişkin TOKİ’nin herhangi bir ihmal ve sorumluluğu söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

YAZDIR