Binaların kimlik kartı olacak

Bina Kimlik Sistemi uygulaması yürürlüğe girdi. Binalara ait teknik bilgiler teknolojik levhalara işlenecek, QR kodu ile bilgilere 50 metre mesafeden dahi ulaşmak mümkün olacak.

Binaların kimlik kartı olacak
Binaların kimlik kartı olacak
GİRİŞ 24.06.2021 11:06 GÜNCELLEME 24.06.2021 11:06

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde 'Bina Kimlik Sistemi' düzenlemesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle, Türkiye'de yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın denetimi ve takibi ile teknik ve genel bilgilerine ulaşılması amacıyla geliştirilen Bina Kimlik Sistemi'nin (BKS) uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Yapının kolayca görünen bir yerine asılacak

Bu kapsamda Bakanlıkça belirlenen yapılardan iş bitirme aşamasına gelenler, yapı denetim kuruluşunca Bakanlıktan temin edilen BKS'yi yapının kolayca görünen bir yerine asacak.

Sertifikanın bedelleri her yıl Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecek. Bu bedel Bakanlık döner sermaye hesabına yatırılacak.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iş bitirme aşamasına gelen yapıların sertifikalandırılmasının usul ve esasları da Bakanlıkça belirlenecek.

Bina Kimlik Sistemi

Bakanlıkça Türkiye'de yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın denetimi ve takibi ile teknik ve genel bilgilerine ulaşılması amacıyla BKS uygulaması geliştirildi.

Yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan BKS ile her yapıya sertifika niteliğinde QR kodlu ve RFID çipli elektronik etiket verilecek.

YAZDIR